Διατομεακή Ανταπόκριση στην Ενδοοικογενειακή Βία κατά Γυναικών και ΠαιδιώνΠιλοτική εφαρμογή στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε το 2ο Μέρος του υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ελλάδα-Ισλανδία ενωμένες για τις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας» για την Διατομεακή Ανταπόκριση στην Ενδοοικογενειακή Βία κατά Γυναικών και Παιδιών που εφαρμόζεται πιλοτικά στον Δήμο Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και Το Χαμόγελο του Παιδιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην παροχή συντονισμένης, άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξης και προστασίας των επιζωσών και των παιδιών τους, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Οι πληροφορίες του υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενδιαφέρουν: 

 • κάθε γυναίκα κάτοικο ή δημότισσα του Δήμου Αγίου Δημητρίου με εμπειρίες κακοποίησης από σύζυγο ή σύντροφο
 • όλες και όλους εμάς, που επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μηδενικής ανοχής στην ενδοοικογενειακή βίακαι στη βελτίωση της προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων της.  

Οκτώ κάρτες διαφορετικών χρωμάτων παρουσιάζουν, με απλό και κατανοητό τρόπο, πληροφορίες για χρήσιμα και κρίσιμα ζητήματα όπως:

Αναζητήστε τις 8 κάρτες Διατομεακής Ανταπόκρισης στην Ενδοοικογενειακή Βία:

 • σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Φορέων:
  • Δήμος Αγίου Δημητρίου
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού
 • σε έντυπη μορφή
  • στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Δημητρίου: Δημαρχείο, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ
  • σε επιλεγμένα σημεία -πχ καταστήματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, φορείς- με έδρα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Δείτε και το 1ο Μέρος του υλικού

Βίντεο: https://youtu.be/4LChGQIndhI

Trailer:https://youtu.be/8THTaoTlxCw

Το έργο “Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και εταίρους το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας και Το Χαμόγελο του Παιδιού.