Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Δράσης κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας (ΕΟΔ κατά της Ε.Β.) του Έργου «Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας» (#GR_IS_UnitedForDVSurvivors) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με συντονιστή-φορέα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και φορείς-εταίρους το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας και Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.

Ευχαριστούμε θερμά το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άψογη φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη.

Η ΕΟΔ κατά της Ε.Β. έχει, μέχρι σήμερα, επεξεργαστεί τα ευρήματα της Έρευνας Αναγκών, τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τις τυποποιημένες διαδικασίες της Αστυνομίας της Ισλανδίας και τις καλές πρακτικές διατομεακής συνεργασίας αλλά και τις παρούσες δυνατότητες διατομεακής συνεργασίας στη χώρα μας, στη βάση των οποίων σχεδιάζονται τυποποιημένες διαδικασίες διατομεακής ανταπόκρισης στην ενδοοικογενειακή βία. Έχει ήδη δημιουργηθεί η πρώτη Διατομεακή Ομάδα Εκπαιδευτριών/-ών, η οποία θα αναλάβει την κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής όλων των Τομέων (Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Εξειδικευμένες και Γενικές Υπηρεσίες Υποστήριξης). Στο τελευταίο στάδιο του Έργου θα ελεγχθεί πιλοτικά στον Δήμο Αγίου Δημητρίου η εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικασιών διατομεακής ανταπόκρισης στην Ε.Β.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη (Φορείς και επαγγελματίες) της ΕΟΔ κατά της Ε.Β. για την εποικοδομητική και ουσιαστική συμβολή τους στον σχεδιασμό των ενεργειών διατομεακής ανταπόκρισης και στην συνδιαμόρφωση του κοινού οράματος για άμεση και αποτελεσματική προστασία και υποστήριξη των επιζωσών ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους.

Στην 5η Συνεδρίαση της ΕΟΔ κατά της Ε.Β. συμμετείχαν:

– Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

– Γραφείο ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης

– Πρωτοδικείο Αθηνών

– Το Χαμόγελο του Παιδιού

– Δήμος Αγίου Δημητρίου

– Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

– Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

– Σοφία Μπεκατωρου

– Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

#activecitizensfund_GR#ACF_GR#activecitizens#civilsociety