ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ…

Το λένε “Σύστημα Παιδικής Προστασίας” αυτό που ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ!

“Οι Υπηρεσίες του έχουν τον κυρίαρχο λόγο σε ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ που σχετίζεται με την ασφάλεια και την ευημερία παιδιών. Οι αποφάσεις για την προστασία παιδιών λαμβάνονται και υλοποιούνται ΆΜΕΣΑ και οι τυχόν ενστάσεις εξετάζονται ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”… στην Ισλανδία! Δείτε πως μοιάζει ένα τέτοιο σύστημα εδώ: https://antiviolence-net.eu/Report_StudyVisit_IS.pdf (σελ. 32-36 και 43-46).  

Στην Ελλάδα, Αρχές και Φορείς ισχυριζόμαστε ότι “κάναμε σωστά τη δική μας δουλειά” (ότ)αν ενημερωθήκαμε… ΕΠΟΜΕΝΩΣ, κανένας Φορέας και καμιά Αρχή δεν έχει την ευθύνη; Κανένας δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας επιτρέπει στους δράστες ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη “δική τους δουλειά”;

Φταίει που ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ νοοτροπία: 

  • άμεσης προστασίας των θυμάτων
  • προληπτικής παρέμβασης προκειμένου να εμποδίσουμε την μελλοντική κακοποίηση των ΊΔΙΩΝ ή ΆΛΛΩΝ θυμάτων
  • διατομεακής συνεργασίας ΟΛΩΝ των “Αρμόδιων” Αρχών και Φορέων για την άμεση ανταπόκριση στην ενδοοικογενειακή βία

Ως πότε ΔΕΝ θα έχουμε;