Θέλω να χωρίσω αλλά, επειδή δεν είμαι Ελληνίδα, φοβάμαι ότι θα χάσω την άδεια παραμονής/εργασίας μου στην Ελλλάδα/ τα παιδιά μου θα χάσουν την άδεια παραμονής τους ή την ιθαγένειά τους.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν εσύ είσαι πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μπορείς να κατοικείς σε όποιο άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. θέλεις.

Αν εσύ είσαι υπήκοος τρίτης χώρας:

  • και ο σύζυγός σου είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είτε έχεις Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. με διάρκεια 5 έτη που σου επιτρέπει και να εργάζεσαι στην Ελλάδα, είτε έχεις Δελτίο Μόνιμης Διαμονής, επειδή έχεις ήδη ζήσει στην Ελλάδα με το σύζυγό σου για τουλάχιστον 5 συνεχόμενα χρόνια. Το Δελτίο Μόνιμης Διαμονής πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια. Τα ανήλικα παιδιά σας, είτε έχουν Ελληνική ιθαγένεια αν ο πατέρας είναι Έλληνας είτε ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα διαμονής τους στην Ελλάδα.
  • και ο σύζυγός σου είναι επίσης υπήκοος τρίτης χώρας, τότε έχεις πάρει Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή επειδή ο σύζυγος σου κατοικούσε νόμιμα στην Ελλάδα για 2 τουλάχιστον χρόνια και είχε δικαίωμα να φέρει κι εσένα και τα παιδιά (αν υπάρχουν). Αυτή η άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια και σου επιτρέπει και να εργάζεσαι στην Ελλάδα. Αν έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια από όταν πήρες την πρώτη άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, έχεις πλέον τη δική σου Αυτοτελή Άδεια Διαμονής την οποία μπορείς να ανανεώνεις κάθε έτος αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (αν εργάζεσαι και μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό σου και τα παιδιά σου).Αν έχεις ήδη αποκτήσει Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ή Αυτοτελή Άδεια Διαμονής, η παραμονή σου στην Ελλάδα αλλά και το δικαίωμά σου να εργαστείς δεν εξαρτάται καθόλου από το γάμο με το σύζυγό σου.Εάν δεν έχεις αποκτήσει ακόμα τέτοιου είδους άδεια, θα σου είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι δικαιούσαι να αποκτήσεις τη δική σου άδεια διαμονής (και εργασίας) εάν το διαζύγιο ή η διακοπή της συμβίωσής σας έγινε εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε ο σύζυγός σου είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., είτε είναι υπήκοος τρίτης χώρας .Αλλά, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είσαι σε θέση να αποδείξεις ότι σε κακοποιεί, μπορείς να πάρεις διαζύγιο και να μη χάσεις εσύ και τα παιδιά σου την άδεια διαμονής σας στην Ελλάδα, αρκεί να ήσουν παντρεμένη πάνω από 3 χρόνια και να έχετε ζήσει τουλάχιστον 1 χρόνο στην Ελλάδα.

Χρήσιμο είναι επίσης να γνωρίζεις πως δικαιούσαι Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη (που μετά από 5 χρόνια μετατρέπεται σε Δελτίο Μόνιμης Διαμονής):

  • εάν είσαι μητέρα ανήλικου παιδιού που έχει την ελληνική ιθαγένεια, επειδή ο πατέρας του είναι Έλληνας [την ιθαγένεια το παιδί την αποκτά αν υπάρχει γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, υιοθεσία ή αναγνώριση πατρότητας].
  • εάν σου έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου παιδιού σας, το οποίο έχει ιθαγένεια είτε Ελληνική είτε άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, δεν έχει σημασία εάν ήσουν παντρεμένη ή για πόσο χρόνο παρέμεινες παντρεμένη πριν το διαζύγιο.