• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.) 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση

  • δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες, καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης)
  • παρεμβάσεων πρόληψης (π.χ. σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς)
  • δράσεων επιμόρφωσης/σεμιναρίων (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) που απευθύνονται σε φοιτητές/-ριες και επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές/-ριες, επισκέπτες/-ριες υγείας), εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, νομικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες