Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.) 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση

 • δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες, καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης)
 • παρεμβάσεων πρόληψης (π.χ. σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς)
 • δράσεων επιμόρφωσης/σεμιναρίων (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) που απευθύνονται σε φοιτητές/-ριες και επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές/-ριες, επισκέπτες/-ριες υγείας), εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, νομικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες


Ενδυνάμωση και στήριξη κακοποιημένων γυναικών

 1. Παροχή ενημέρωσης/πληροφόρησης σε επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας και διασύνδεσή τους με δομές παροχής υπηρεσιών (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, κλπ.)
 2. Αρωγή και ολιστική στήριξη κακοποιημένων γυναικών [π.χ. ενημέρωση/πληροφόρηση, ενδυνάμωση, ψυχοκοινωνική, νομική, εκπαιδευτική, εργασιακή στήριξη, κάλυψη βασικών αναγκών (π.χ. ρουχισμός), συνοδευτικές υπηρεσίες (π.χ. στην αστυνομία, στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στο νοσοκομείο, στο δικαστήριο], στήριξη σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους), δια ζώσης και/ή τηλεφωνικά.
 3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων στήριξης και ενδυνάμωσης κακοποιημένων γυναικών καθώς και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε εξυπηρετούμενης 
 4. Δημιουργία επιστημονικών εργαλείων χειρισμού καταστάσεων σχετικών με τη βία κατά των γυναικών για επαγγελματίες διαφόρων κλάδων ή κοινοτήτων ή ομάδων πολιτών ή γενικού πληθυσμού
 5. Ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά τις δράσεις του Ε.Δ.κ.Β.

Συνηγορία και παρακολούθηση πολιτικών

 1. Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καταπολέμησης των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων 
 2. Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών (γενικός πληθυσμός και επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 3. Ανάληψη δράσεων συνηγορίας και χάραξης πολιτικής και παρακολούθηση της υιοθέτησης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών γενικότερα και της ενδοοικογενειακής βίας ειδικότερα  

Παρεμβάσεις

 1. Δημιουργία συνεργιών και δικτύωση με φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων καθώς και συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες με φορείς που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 3. Συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία

Έρευνα

 1. Σχεδιασμός και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών αξιολόγησης (διαδικασίας, αποτελεσματικότητας και/ή αποτελέσματος), ίδιας πρωτοβουλίας ή κατά ανάθεση άλλου φορέα.

Εγχειρίδια

Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος “Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα”

Το εκπαιδευτικό υλικό GEAR against IPV έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας στις σχέσεις των εφήβων μέσω ευαισθητοποίησής τους σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία. Στο τεύχος ΙΙΙ παρέχονται βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την υλοποίηση σειράς βιωματικών δραστηριοτήτων και στο Τεύχος IV τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και ενημερωτικά φυλλάδια για εφήβους και έφηβες.

Δείτε προεπισκόπηση του περιεχομένου του υλικού πατώντας επάνω στις εικόνες. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν ολόκληρο το υλικό μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος www.gear-ipv.eu/download

Το υλικό έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GEAR against IPV και GEAR against IPV – II με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγχειρίδιο για την ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης

Οδηγός “Απόδρασης” από μια Βίαιη Σχέση 

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας

Εγχειρίδια προγράμματος “Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής