Κική Πετρουλάκη, Ψυχολόγος, Ph.D., Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Κική Πετρουλάκη, έχει πτυχίο Ψυχολογίας (1992) και Διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία (1997) από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας, ενδοοικογενειακής βίας, βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ), έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών. Από το 1997, έχει διδάξει μαθήματα και Εργαστήρια Μεθοδολογίας της Έρευνας και Πειραματικής Ψυχολογίας στα Τμήματα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έχει εργαστεί στο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και είναι Ιδρύτρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας.

Έχει συμμετάσχει (ως Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια, εμπειρογνώμων και/ή εξωτερική αξιολογήτρια) σε σειρά ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ), την κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών, και είναι εκπαιδεύτρια επαγγελματιών.

Έχει πολυάριθμες ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια αλλά και δημοσιεύσεις στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών. Έχει διοργανώσει εκπαιδεύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που εργάζονται στην πρόληψη και/ή αντιμετώπιση της βίας. Έχει εκπαιδεύσει φοιτητές/-τριες ιατρικής, επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας και εκπαιδευτικούς στα θέματα της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ) και/ή της ισότητας των φύλων και της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών. Τέλος, έχει υλοποιήσει προγράμματα ευαισθητοποίησης α) μαθητών/ριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ΒΕΣ και β) ανδρικού πληθυσμού (για περισσότερες πληροφορίες βλ. βιογραφικό σημείωμα).

Αθανάσιος Ντιναπόγιας, Ψυχολόγος, M.Sc., Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αθανάσιος Ντιναπόγιας, είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (2015).

Από το 1995 έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τις Επιτροπές Ερευνών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Πατρών, Αθηνών και Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Από το 2004 εργάζεται στο πεδίο της πρόληψης εκούσιων και ακούσιων τραυματισμών (2004-2009: Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006-σήμερα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας-ΜΚΟ, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος, 2009-σήμερα: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού). Έχει εργαστεί ως εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης επαγγελματιών από το χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με θέμα την πρόληψη της βίας και της κακοποίησης των παιδιών και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος συγγραφικών ομάδων δημοσιευμένων εργασιών, εκθέσεων και εγχειριδίων χάραξης πολιτικής, συμμετείχε στη δημιουργία υλικών ευαισθητοποίησης σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης της βίας και έχει διατελέσει αξιολογητής σειράς προγραμμάτων και παρεμβάσεων (για περισσότερες πληροφορίες βλ. βιογραφικό σημείωμα).

Αντωνία Τσιριγώτη, Ψυχολόγος, M.Sc., Ιδρυτικό μέλος

Η Αντωνία Τσιριγώτη, είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2005) και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013).

Είναι ιδρυτικό μέλος και ταμίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας» και από το 2006 είναι Project Manager σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Συμμετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες του Δικτύου όσον αφορά τον τομέα της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, της ΒΕΣ και της έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελματιών και μαθητών/-τριών, διαδικτύωσης φορέων, κ.ά. Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνήτρια και συντονίστρια ομάδων με στόχο την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα των δύο φύλων, την έμφυλη βία και τις υγιείς σχέσεις, ενώ έχει εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας στο θέμα της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων και της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες, ως απόρροια εμπειριών κακοποίησης.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εγχειριδίων, βιβλίων και εκθέσεων, καθώς και με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια (για περισσότερες πληροφορίες βλ. βιογραφικό σημείωμα).