Νομική Υποστήριξη

Σύλβια Μιχαλακάκου, Δικηγόρος

Η Σύλβια Μιχαλακάκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στο
Αστικό Δίκαιο.
Έχει συγγράψει μονογραφία με θέμα την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε συλλογικά έργα οικογενειακού δικαίου.