ISEDA (Horizon 2020)

Τίτλος: Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse (ISEDA)

Διάρκεια: 1.9.2022 – 1.9.2025

Συντονιστικός φορέας: University of Applied Sciences Cologne – Cologne Game Lab

Εταίροι:

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) έχει στόχο την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω μιας εμπλουτισμένης Ευρωπαϊκής προσέγγισης, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές καθώς και μια πολυτομεακή εξειδίκευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα chatbot, το οποίο θα προσφέρει στα θύματα πληροφόρηση και διασύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές, με την αστυνομία και άλλους φορείς στήριξης. To chatbot θα ενημερώνει και το κοινό για τις διαφορετικές μορφές Ενδοοικογενειακής Βίας, για τρόπους πρόληψης, αναγνώρισης και ανταπόκρισης. Η πλατφόρμα θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται (με τη συναίνεση του θύματος) για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα στο δικαστήριο, καθώς και θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τάσεις, συχνότητες και παράγοντες συνάφειας με την Ενδοοικογενειακή Βία. Μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος ISEDA είναι η παροχή επιμόρφωσης σε Αστυνομικούς Υπαλλήλους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιωμένη διερεύνηση και ανταπόκριση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσματικότερης στήριξης και προστασίας στα θύματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε μαθητές/-ριες με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων φύλου, την ανάπτυξη υγιών σχέσεων και στάσεις μηδενικής ανοχής στη βία. Τέλος, στόχος του προγράμματος ISEDA είναι και η προώθηση προγραμμάτων θεραπείας δραστών.

Το έργο ISEDA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 (Αρ. συμβολαίου: 101073922).

VINEAS | Horizon2020

Active Citizens Fund

Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας  

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2022 – Οκτώβριος 2023

Συντονιστής φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Εταίροι:

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Active citizens fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών του θύματος. Αυτή η αλυσιδωτή ενεργοποίηση των συστημάτων επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα & την ποιότητα της προστασίας/στήριξης των θυμάτων & οδηγεί σε υψηλή υποαναφορά της Ε.Β. επειδή τα θύματα διστάζουν να προσφύγουν στις Αρχές. Αλλά και όταν προσφεύγουν η προστασία δεν είναι εγγυημένη καθώς όταν αποτυγχάνει η διαδικασία σε κρίσιμο ή πρώιμο σημείο της αλυσίδας καταρρέει όλο το πλέγμα προστασίας των θυμάτων.

Σκοπός του έργου είναι να ενισχυθεί η στήριξη & προστασία γυναικών & παιδιών θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω οικοδόμησης ουσιαστικής σύμπραξης μεταξύ αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές, εργαλεία, εμπειρία & τεχνογνωσία της Αστυνομίας & άλλων αρμόδιων φορέων της Ισλανδίας.

Δράσεις

  • Καταγραφή παραγόντων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική στήριξη & προστασία θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα
  • Σύσταση διεπιστημονικής/διατομεακής Ομάδας Δράσης κατά της ΕΒ με εκπροσώπους αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ισλανδίας-Ελλάδας
  • Δημιουργία, πιλοτική δοκιμή & αξιολόγηση τυποποιημένων διαδικασιών (SOPs) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
  • Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών
  • Δράσεις συνηγορίας

Επωφελούμενες είναι οι γυναίκες-θύματα ΕΒ & τα παιδιά τους & ομάδες-στόχοι φορείς & στελέχη της αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Συντονιστής είναι το Ε.Δ.κ.Β., η Αστυνομία της Ισλανδίας εμπειρογνώμονας εταίρος, Το Χαμόγελο του Παιδιού εμπειρογνώμονας παιδικής προστασίας και συμμετέχουν συναρμόδιοι θεσμικοί φορείς και εξ. εμπειρογνώμονες.

Περισσότερες πληροφορίες: Αντωνία Τσιριγώτη, antonia@antiviolence-net.eu, τηλ.: 2109225491

To πρόγραμμα “Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ε.Δ.κ.Β. και εταίρους το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας και “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Περισσότερα

Safe Steps

To Safe Steps είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης μέσω του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της αυτοπεποίθησης σε παιδιά και εφήβους μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2023 σε συνεργασία με την Σοφία Μπεκατώρου και το Κέντρο “Βήμα Κοινό”, με την συμμετοχή ωφελουμένων από τον οργανισμό “ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ” (Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων), το Δίκτυο Μεταναστριών Γυναικών στην Ελλάδα “Μέλισσα”, και την Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας – Παιδόπολη “Αγία Βαρβάρα”

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση.