Διμερής πρωτοβουλία συνεργασίας με την “Μητροπολιτική Αστυνομία του Reykjavik”

Διάρκεια: 01.09.2020 – 28.02.2021

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Active Citizens Fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Η συγκεκριμένη διμερής πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ισλανδίας αποσκοπούσε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

Η Αστυνομία της Ισλανδίας επιλέχθηκε επειδή: α) η Ισλανδία καταλαμβάνει την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο δείκτη ισότητας των φύλων για 10 συνεχόμενα έτη και β) την τελευταία δεκαετία η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ισλανδίας έχει προβεί σε ουσιώδη αναμόρφωση και βελτίωση των υπηρεσιών στήριξης και προστασίας που παρέχει σε ενήλικα και ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, σε στενή συνεργασία με φορείς στήριξης.

Το Ε.Δ.κ.Β. διοργάνωσε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των Ελληνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την στήριξη και προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η Αστυνομία της Ισλανδίας παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά γυναίκες και παιδιά. Συζητήθηκαν οι ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας και αναζητήθηκαν τρόποι αποτελεσματικής μεταφοράς της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα ενώ έγινε και από κοινού επεξεργασία μιας πρότασης περαιτέρω εδραίωσης της διμερούς συνεργασίας.

Η διμερής πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) και της Αστυνομίας της Ισλανδίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ε.Δ.κ.Β. και εταίρο την Αστυνομία της Ισλανδίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας»