Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας  

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2022 – Οκτώβριος 2023

Συντονιστής φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Εταίροι:

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Active citizens fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών του θύματος. Αυτή η αλυσιδωτή ενεργοποίηση των συστημάτων επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα & την ποιότητα της προστασίας/στήριξης των θυμάτων & οδηγεί σε υψηλή υποαναφορά της Ε.Β. επειδή τα θύματα διστάζουν να προσφύγουν στις Αρχές. Αλλά και όταν προσφεύγουν η προστασία δεν είναι εγγυημένη καθώς όταν αποτυγχάνει η διαδικασία σε κρίσιμο ή πρώιμο σημείο της αλυσίδας καταρρέει όλο το πλέγμα προστασίας των θυμάτων.

Σκοπός του έργου είναι να ενισχυθεί η στήριξη & προστασία γυναικών & παιδιών θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω οικοδόμησης ουσιαστικής σύμπραξης μεταξύ αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές, εργαλεία, εμπειρία & τεχνογνωσία της Αστυνομίας & άλλων αρμόδιων φορέων της Ισλανδίας.

Δράσεις

  • Καταγραφή παραγόντων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική στήριξη & προστασία θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα
  • Σύσταση διεπιστημονικής/διατομεακής Ομάδας Δράσης κατά της ΕΒ με εκπροσώπους αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ισλανδίας-Ελλάδας
  • Δημιουργία, πιλοτική δοκιμή & αξιολόγηση τυποποιημένων διαδικασιών (SOPs) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
  • Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών
  • Δράσεις συνηγορίας

Επωφελούμενες είναι οι γυναίκες-θύματα ΕΒ & τα παιδιά τους & ομάδες-στόχοι φορείς & στελέχη της αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Συντονιστής είναι το Ε.Δ.κ.Β., η Αστυνομία της Ισλανδίας εμπειρογνώμονας εταίρος, Το Χαμόγελο του Παιδιού εμπειρογνώμονας παιδικής προστασίας και συμμετέχουν συναρμόδιοι θεσμικοί φορείς και εξ. εμπειρογνώμονες.

Περισσότερες πληροφορίες: Αντωνία Τσιριγώτη, antonia@antiviolence-net.eu, τηλ.: 2109225491

To πρόγραμμα “Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ε.Δ.κ.Β. και εταίρους το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας και “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

 

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Τα νέα του προγράμματος

Συνέντευξη Τύπου: Έναρξη προγράμματος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βία

5η Συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Δράσης κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας

Σεμινάριο Αλληλεκπαίδευσης

Εκπαιδευτική επίσκεψη – Ισλανδία

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας

Συνάντηση με τον Γ.Γ.Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διατομεακή Ανταπόκριση στην Ενδοοικογενειακή Βία: Μπορεί να επιτευχθεί;

ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ…