Τίτλος Προγράμματος (Ελληνικά): Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων II

Τίτλος Προγράμματος (Αγγλικά):  Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence – II (GEAR against IPV – II)

Κωδικός Προγράμματος: JUST/2013/DAP/AG/5408

Διάρκεια: 01.10.2014 – 01.10.2016

Συντονιστικός φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα)

Φορείς-εταίροι

 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου – MIGS (Κύπρος)
 • Center for Education, Counselling and Research – CESI (Κροατία)
 • A.L.E.G – Association for Liberty and Equality of Gender (Ρουμανία)
 • Plataforma unitària contra les violències de gènere (Ισπανία)
 • Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα)

Εξωτερική Αξιολόγηση: Prof. Carol Hagemann-White

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

H Προσέγγιση GEAR against IPV

Η προσέγγιση «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των δύο Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence) συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας στις σχέσεις των εφήβων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό ή και σε άλλο πλαίσιο, οι οποίες καθοδηγούνται από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/-ριών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένους/-ες εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος είναι η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από ευαισθητοποίηση των εφήβων ως προς:
α) τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων
β) την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων
γ) τον τρόπο με τον οποίο η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών/κοριτσιών καθώς και
δ)  τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν οι έφηβοι/-ες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Καθώς όλα σχεδόν τα παιδιά και οι έφηβοι/-ες πηγαίνουν σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο όπου κατάλληλα επιμορφωμένοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων στο γενικό πληθυσμό. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν στα σχολεία προγράμματα που αφορούν στα στερεότυπα και στην ισότητα των φύλων, ως μέσο πρωτογενούς πρόληψης της έμφυλης βίας.

Η προσέγγιση GEAR against IPV αποτελεί μια πρόταση συστηματικής παρέμβασης στο σχολικό (ή και σε άλλο πλαίσιο), όπου κορίτσια και αγόρια καλούνται, μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, να διερευνήσουν αλλά και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Οι Κύριες Δράσεις της Προσέγγισης GEAR against IPV

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που στοχεύουν σε:

 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωσή τους σε θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων
 • παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση και αξιολόγηση των βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολικό ή άλλο πλαίσιο
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, χειρισμού και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.

Βιωματικά Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης Εφήβων «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα δύο Φύλα»

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες παρέχεται σε εφήβους/-ες η δυνατότητα α) να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν –μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον- τα στερεότυπα φύλου που έχουν “κληρονομήσει” και β) να διερευνήσουν την επίδραση που έχουν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι κοινωνικά κατασκευασμένοι ρόλοι των δύο φύλων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών. Επιπλέον, παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια με τα οποία οι έφηβοι/-ες θα μπορούν να αναγνωρίζουν –σε πρωταρχικό στάδιο- τα μη υγιή ή ακόμη και βίαια χαρακτηριστικά μιας σχέσης αλλά και ενδυνάμωση έτσι ώστε να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος των εργαστηρίων είναι έφηβοι/-ες με λιγότερη ανοχή στη ΒΕΣ, περισσότερες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, που είναι εφοδιασμένοι/-ες με «δεξιότητες προστασίας» από την βία στις ρομαντικές και ερωτικές σχέσεις και άλλες μορφές έμφυλης βίας, τόσο όσον αφορά τον εαυτό τους όσο και άτομα του περιβάλλοντός τους.

Μακροπρόθεσμος στόχος της παρέμβασης είναι οι σχέσεις των εφήβων να είναι υγιείς και να χαρακτηρίζονται από ισοτιµία και αλληλοσεβασµό, καθώς σε μια τέτοια σχέση είναι αδύνατον να εμφανιστεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Το Πρόγραμμα GEAR against IPV II στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Επικαιροποίηση της Ελληνικής Έκδοσης GEAR against IPV
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 90 εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας [διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες (3 – 4 ημέρες)]
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση 30 βιωματικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων σε σχολεία Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλα πλαίσια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ελάχιστη διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 13 διδακτικές ώρες)
  • Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων για την έμφυλη βία μέσα από υλικά και μηνύματα που προέκυψαν στα εργαστήρια από έργα των ίδιων των εφήβων (διαθέσιμα εδώ)
  • Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου με την ενεργή συμμετοχή των εφήβων και των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα
 • Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα με στόχο τη ευρεία διάδοση της προσέγγισης GEAR against IPV και των αποτελεσμάτων, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας νέων Εθνικών Εκδόσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στα υποψήφια και εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη
 • Ενέργειες προώθησης της ένταξης του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηρίων ευαισθητοποίησης εφήβων στο πρόγραμμα των σχολικών δραστηριοτήτων της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερες πληροφορίες 

 • για το πρόγραμμα και τις δράσεις του στην Ελλάδα βλ. στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.gear-ipv.eu
 • για το πρόγραμμα και τις δράσεις του σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άδεια χρήσης της Ελληνικής Έκδοσης GEAR against IPV ή δημιουργίας μιας νέας Έκδοσης GEAR against IPV ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.gear-ipv.eu) ή να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.