• Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α., Κουβέλη, Ε., & Σωτηρίου, Π. (2013). Οδηγός «Απόδρασης» από μια βίαιη σχέση. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-06-4]
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. (2016). Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα. Ο Ρόλος του Σχολείου: Τεκμηριωμένες Προτάσεις Πολιτικής για Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.(διαθέσιμο εδώ)
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. (2016). Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα. Ο Ρόλος του Σχολείου: Τεκμηριωμένες Προτάσεις Πολιτικής για Ενδυνάμωση Εφήβων. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. (διαθέσιμο εδώ)
 • Petroulaki, K., Tsirigoti, A., & Petanidou, D. (2016). GEAR against IPV II Teachers’ Training Seminars in Greece: Implementation and Evaluation Report. Athens: European Anti-Violence Network. (διαθέσιμο εδώ)
 • Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α. & Πετανίδου, Δ. (2016). Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης Εφήβων GEAR against IPV II στην Ελλάδα: Έκθεση υλοποίησης και αξιολόγησης. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. (διαθέσιμο εδώ)

Εκπαιδευτικό υλικό επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας με στόχο τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών (e-book)  

Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α., Ντιναπόγιας, Α. (2013). Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επαγγελματιών στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Εισαγωγή στη ΒΕΣ. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-02-6]

Ντιναπόγιας, Α., Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α. (2013). Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επαγγελματιών στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Ανίχνευση της ΒΕΣ. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-01-9]

Ντιναπόγιας, Α., Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α. (2013). Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επαγγελματιών στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Αξιολόγηση επικινδυνότητας της ΒΕΣ. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-03-3]

Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., Ντιναπόγιας, Α. (2013). Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επαγγελματιών στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Σχέδια ασφαλείας, καταγραφή/τεκμηρίωση της ΒΕΣ. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-04-0]

Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α., Ντιναπόγιας, Α. (2013). Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επαγγελματιών στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Νομικά ζητήματα και φορείς παροχής υπηρεσιών σε κακοποιημένες γυναίκες. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. [ISBN: 978-960-9569-05-7] 

 • Σωτηρίου, Π., Ντιναπόγιας, Α., Πετρουλάκη, Κ. (2012). Στάσεις των νέων απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα και την έμφυλη βία. Έκθεση χώρας: Ελλάδα. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (www.antiviolence-net.eu/Y4YResearch_Report_Final_GR.pdf). 
 • Τσιριγώτη, A., Ντιναπόγιας, Α., Πετρουλάκη, K., & Κακουδάκη, Τ. (2012). Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής: Βήμα-προς-βήμα οδηγός για την υλοποίηση ομάδων στήριξης παιδιών – θεατρικό εργαστήριο: “Ωραία Όρια”. Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών. [ISBN: 978-960-98902-3-6]

Σειρά τεσσάρων Εγχειριδίων Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων [ηλεκτρονική δημοσίευση – CD-ROM (ISBN: 978-960-9569-00-2)] 

διατίθεται σε 5 εκδόσεις: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Αυστριακή &  Κροατική στην ιστοσελίδα www.1st.gear-ipv.eu/el/node/30   

Ντιναπόγιας, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Τσιριγώτη, Α. (2011). Ελληνική Έκδοση “GEAR against IPV”. Τεύχος I: Το Πρόγραμμα «GEAR against IPV» – Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. (ISBN: 978-960-9569-00-2)

Πετρουλάκη, Κ., Τσιριγώτη, Α., & Ντιναπόγιας, Α. (2011). Ελληνική Έκδοση “GEAR against IPV”. Τεύχος II: Οδηγός υλοποίησης ενός «GEAR against IPV» Σεμιναρίου εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.

Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α. (2011). Ελληνική Έκδοση “GEAR against IPV”. Τεύχος III: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.

Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α. (2011). Ελληνική Έκδοση “GEAR against IPV”. Τεύχος IV: Βιβλίο Δραστηριοτήτων για Μαθητές και Μαθήτριες. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.

 • Πετρουλάκη, Κ. (2010). Η επίδραση της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων στα παιδιά. Στο Ι. Γιαννοπούλου, Α. Δουζένης, & Ε. Λύκουρας, (επιμ.). Ψυχιατροδικαστική παιδιών & εφήβων. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 • Πετρουλάκη, Κ. (2010). Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της έκθεσης παιδιού σε βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων. Στο Ι. Γιαννοπούλου, Α. Δουζένης, & Ε. Λύκουρας, (επιμ.). Ψυχιατροδικαστική παιδιών & εφήβων. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 • Πετρουλάκη, Κ. (2009). Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ): Ανίχνευση, Αξιολόγηση και Τεκμηρίωση σε Δομές του Συστήματος Υγείας. Στο Γ. Νικολαΐδης, Μ. Σταυριανάκη (επιμ.), Βία στην Οικογένεια: Τεκμηριωμένη Πρακτική και Τεκμήρια από την Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ.
 • Πετρουλάκη, Κ. (2008). Συστηματική καταγραφή ή συστηματική ανίχνευση της συντροφικής βίας; Μήπως η υποεκτίμηση του μεγέθους του φαινομένου εξαρτάται από το «μέτρο»; Στο Μπ. Γαζεριάν, Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα & Γ. Κατσίκη Γ. (επιμ.). Ενδοοικογενειακή βία: Διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη και αντιμετώπιση. Αθήνα: ΑΩ Εκδόσεις.
 • Πετρουλάκη, K., Τσιριγώτη, Α., Ντιναπόγιας, A., Βρυώνης, Μ. (2008). Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Φύλο των Εκπαιδευτικών Πολιτικών. Αθήνα: ΚΕΘΙ. (ISBN: 978-960-6737-18-3)
 • Πετρουλάκη, Κ., & Τσιριγώτη, Α. (2008). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Πολιτικές και Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση. Στο Κ. Καβουλάκος (επιμ.). Σειρά εκθέσεων με εξειδικευμένα θέματα με αποδέκτες κέντρα λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής.  Αθήνα: ΚΕΘΙ.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια & Ημερίδες


 • Πετρουλάκη, Κ. Ανακοίνωση με τίτλο: Διατομεακή στήριξη και προστασία γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. 5-9 Οκτωβρίου 2022.
 • Tsirigoti, A., Petroulaki, K. Ανακοίνωση με τίτλο: Gender based violence and prevention in Greece στο Συνέδριο Education, Gender and Prevention, Πανεπιστήμιο Porto, Πορτογαλία, 24-25 Μαρτίου 2022.   
 • Κική Πετρουλάκη. Ομιλία με τίτλο: «Ενδοοικογενειακή βία: πρόσβαση στη δικαιοσύνη και προστασία των γυναικών και των παιδιών τους στην πράξη» που παρουσιάστηκε στις 4.12.2020 στο 2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ). Η βιντεοσκοπημένη ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ
 • Πετρουλάκη, K., Τσιριγώτη, A., & Ντιναπόγιας, A. Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης της Έμφυλης Βίας: “Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα”. Προφορική Ανακοίνωση στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού με τίτλο “Το Φαινόμενο του Εκφοβισμού στο Σχολικό & Διαδικτυακό Περιβάλλον – με το βλέμμα στην Ευρώπη”. Αθήνα, 11-12 Ιουνίου, 2014. 
 • Πετρουλάκη, Κ. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας: απλώς εργαλείο χάραξης πολιτικής ή μήπως κάτι περισσότερο; Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής, 11-14 Δεκεμβρίου 2014.
 • Πετρουλάκη, Κ. Ενδοοικογενειακή Βία: Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα με τη δική τους φωνή… Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής, 11-14 Δεκεμβρίου 2014.
 • Τσιριγώτη, Α. Οι Δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας για την πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής, 11-14 Δεκεμβρίου 2014.
 • Petroulaki, K. Promoting Gender Equality as a Means of Primary Prevention of IPV. Oral presentation at the Round Table: Prevention of Intergenerational Violence. Atria, Institute on Gender Equality and Women’s History & Verwey-Jonker Institute. Amsterdam, May 22dn-23rd  2014. 
 • Πετρουλάκη, Κ. Προβλήματα και Δυσχέρειες του Θεσμού της Ποινικής Διαμεσολάβησης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής (13-15.12.2012). Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρία. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012.
 • Petroulaki, K. Peer Education as a Model to Combat Gender-based Violence among People/Adolescents. Oral presentation at the Conference on Combating Domestic Violence against Women in the EU. Cyprus Presidency of the Council of the European Union. Nicosia, November, 8th-9th  2012. 
 • Petroulaki, K. Broadening the Policy Framework with Prevention at its Core: the Potential of Schools. 23o Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρίας για την Έρευνα στην Εκπαίδευση (DGfE, 12-14.3.2012), Osnabruck, Germany, 13.3.2012. 
 • Petroulaki, K. Exchange of good practices in gender equality: Awareness raising activities to fight violence against women and girlsPresentation of the Discussion Paper and examples – Greece. European Commission: D.G. Justice. London, 07.02.2012.
 • Τσιριγώτη, Α., Ντιναπόγιας, Σ. Υλοποιώντας Ομάδες Θεατρικού Παιχνιδιού με Παιδιά Φυλακισμένων Γονιών: προκλήσεις και… εκπλήξεις. Ανακοίνωση στην Ημερίδα Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου, 2011.
 • Tsirigoti, A., Petroulaki, K. & Ntinapogias, S. Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence (GEAR against IPV). Προφορική Ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της ISPCAN για την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών. Χονολουλού, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2010.
 • Tsirigoti, A. & Petroulaki, K. Peer Education Routes for School Pupils to Enhance Consciousness of Tackling and Impeding Violence in Europe (PERSPECTIVE): Overview and evaluation of the project implementation in Greece. Προφορική Ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της ISPCAN για την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών. Χονολουλού, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2010.
 • Nikolaidis, G., Petroulaki, K., Tsirigoti, A., Stancheva-Popkostadinova, V. & Fabian, A. Raising a Child through Prison Bars. Προφορική Ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της ISPCAN για την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών. Χονολουλού, 26-29 Σεπτεμβρίου, 2010.
 • Petroulaki, K., Rudolph, S., & Geisler, M. Improve protection of children from domestic violence. Workshop at the 11th WAVE Conference: “Stop Violence against Women and Children”. Vienna, September 24-26, 2009.
 • Ντιναπόγιας Α. Η Επίδραση της Βίας Μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) στα Παιδιά. Συνέδριο και Σεμινάριο με θέμα: Ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής για το Σχολείο Προαγωγής της Υγείας. Αθήνα, 11-13 Μαΐου, 2009.
 • Petroulaki, K., Nikolaidis, G., & Tsirigoti, A. Deconstruction of Gender Stereotypes as a Vehicle for Intimate Partner Violence Primary Prevention: Interventions in Educational Settings. Poster at the XVIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Hong Kong SAR, September 7-10, 2008.

Εκθέσεις πεπραγμένων (Reports) Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Ενημερωτικά φυλλάδια