1. Σχεδιασμός και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
  2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών αξιολόγησης (διαδικασίας, αποτελεσματικότητας και/ή αποτελέσματος), ίδιας πρωτοβουλίας ή κατά ανάθεση άλλου φορέα.