Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργάνωσε και υλοποίησε στην Αθήνα 10 Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης Επαγγελματιών βραχείας διάρκειας με τίτλο: Κακοποίηση και Ψυχικό Τραύμα. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν από τις 9 Σεπτεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2009 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος JoinTheNet (IV) All Over Europe – Dissemination of material for education and training on health symptoms caused by Violence (PTSD) [JLS/2007/DAP-1/059] (με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE III της Ε.Ε.). 

Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με γυναίκες θύματα κακοποίησης, στα θέματα της Ενδο-οικογενειακής Βίας κατά Γυναικών, του Ψυχικού Τραύματος και της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες. Τα σεμινάρια απευθυνόταν όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε συναφείς φορείς. Τα 7 από τα 10 Σεμινάρια διεξήχθησαν σε αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ηρακλειδών (Χορηγός Φιλοξενίας) ενώ τρία από τα σεμινάρια διεξήχθησαν σε φορείς που προσκάλεσαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας να διοργανώσει το σεμινάριο στο χώρο τους, και συγκεκριμένα στους εξής φορείς: 

  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
  • Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου
  • Κ.Υ.Π.Ε.Κ.Ο Δήμου Αχαρνών.

Η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν αρκετά μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς οι αιτήσεις των επαγγελματιών ξεπέρασαν τις 160. Συνολικά, 117 επαγγελματίες παρακολούθησαν τα σεμινάρια και ενημερώθηκαν τόσο για θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία κατά γυναικών όσο και το ψυχικό τραύμα.

Οι ειδικότητες των επαγγελματιών που παρακολούθησαν τα σεμινάρια περιελάμβαναν κυρίως κοινωνικούς λειτουργούς (42,3%) και ψυχολόγους (25%), ενώ εμφανής ήταν η απουσία δικηγόρων (1,7%), ιατρών (0,9%) και νοσηλευτών/-τριών (1,7%). Επίσης, συμμετείχαν επαγγελματίες και άλλων ειδικοτήτων όπως επισκέπτες/-τριες υγείας, κοινωνιολόγοι, λογοθεραπεύτριες, εργοθεραπεύτριες κ.ά. (24,1%) καθώς και τελειόφοιτες φοιτήτριες Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας (3,4%).

Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν χρήσιμο εκπαιδευτικό έντυπο υλικό, να παρακολουθήσουν το οπτικο-ακουστικό υλικό (DVD) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στην Ελληνική γλώσσα αλλά και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις και εμπειρίες.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από το Ε.Δ.κ.Β. η πρώτη καταγραφή (με τηλεφωνική επαφή) των φορέων στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βίας κατά των Γυναικών καθώς και των φορέων που παρέχουν θεραπεία σε άτομα που υποφέρουν από Δ.Μ.Σ. Το αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής είναι διαθέσιμο στον Οδηγό Φορέων & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για Κακοποιημένες Γυναίκες.

Η ανταπόκριση, η συμμετοχή και η θετική αξιολόγηση των σεμιναρίων από τους επαγγελματίες μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα όμως ανέδειξε, για ακόμα μια φορά, τις τεράστιες ελλείψεις στη χώρα μας όσον αφορά την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, με αποτέλεσμα όχι μόνο την παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και την έκθεση των θυμάτων σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της έλλειψης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ως προς τη διαχείριση των περιστατικών, ανάλογα κάθε φορά με το πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε επαγγελματία.

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας που στόχο έχουν όχι μόνο την πληρέστερη κατάρτιση των επαγγελματιών όλων των κλάδων -που είτε προσφέρουν είτε θα έπρεπε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας- αλλά και τη διαδικτύωση των υπαρχόντων φορέων.

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσείο Herakleidon για τη φιλοξενία που μας παρείχε, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του στην επιτυχή διεξαγωγή των Σεμιναρίων μέσω της ευγενικής χορηγίας της αίθουσας διεξαγωγής των σεμιναρίων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.join-the-net.eu/website