Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας


Πρόγραμμα Writing beyond the Silence – Promoting autobiographical writing competences to help survivors of gender violence (Project No.: JUST/2012/DAP/AG/3448)
 

Το 2013-2015, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: “Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας” (με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε). 
To Πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Libera Università dell Autobiografia (Ιταλία), με εταίρους τους φορείς Provincia di Roma – Istituzione Solidea” (Ιταλία), Coolabora CRL (Πορτογαλία) και Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β). Συμμετείχαν επίσης, ως συνεργαζόμενοι φορείς-εταίροι, το University of Beira (Πορτογαλία) και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία). Το πρόγραμμα “Γράφοντας μετά τη Σιωπή” είχε στόχο να καταρτίσει επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στη χρήση της Αυτοβιογραφικής Γραφής με τρόπο που να μπορούν να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους εργασία, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και τη στήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει εμπειρίες κακοποίησης (Ιστοσελίδα προγράμματος: http://writingbeyond.eu/).   

 

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας

 

  
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργάνωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο με τίτλο:
“Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Η αυτοβιογραφική γραφή ως μέσο στήριξης κακοποιημένων γυναικών”  

Φωτογραφικό Υλικό