Αντι-Δράσεις

Αντι-Δράσεις κατά της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) – Δράσεις υπέρ γυναικών-θυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας υλοποίησε το Σχέδιο Δράσης με τίτλο:

με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. “Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)” (α’ και β’ κύκλου), του Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013 [Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) – Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων].

Στόχοι του Σχεδίου Δράσης ήταν η πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) μέσω στοχευμένης:
 • Ενημέρωσης και στήριξης γυναικών-θυμάτων ΒΕΣ σχετικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης της ΒΕΣ στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας-πρόνοιας, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης μέσω της:
 • Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους σε θέματα ΒΕΣ (π.χ. εφαρμογή συστηματικής ανίχνευσης ΒΕΣ, αξιολόγηση της επικινδυνότητας της κατάστασης, κατάρτιση σχεδίων ασφαλείας, καταγραφή/τεκμηρίωση της ΒΕΣ, παραπομπή των περιστατικών). Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό (έτοιμα-προς-χρήση εργαλεία) για Επαγγελματίες Υγείας-Πρόνοιας. Ο Α’ Κύκλος της κατάρτισης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013 ενώ ο Β’ Κύκλος της κατάρτισης (εξ αποστάσεως) υλοποιήθηκε από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014.  Μέχρι το τέλος του προγράμματος (30 Απριλίου 2014), το Ε.Δ.κ.Β. είχε παραλάβει συνολικά 393 αιτήσεις επαγγελματιών, εκ των οποίων προσκλήθηκαν 203 να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση (Α Κύκλος: 20, Β Κύκλος: 183). Μέχρι το τέλος του προγράμματος, συνολικά 142 επαγγελματίες είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την επιμόρφωση. 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Οδηγός Φορέων Παροχής Υπηρεσιών σε Κακοποιημένες Γυναίκες

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2015

 

 


 Οδηγός “Απόδρασης” από μια Βίαιη Σχέση  

Ο Οδηγός “Απόδρασης” από μια Βίαιη Σχέση, ενημερώνει –με εύληπτο και άμεσο τρόπο- κάθε γυναίκα που κακοποιείται στη συντροφική, ερωτική ή συζυγική της σχέση (αλλά και κάθε άλλο άτομο που ενδιαφέρεται για αυτήν), για το τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να απευθυνθεί και ποιες είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα συστήματα υγείας-πρόνοιας, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης στη χώρα μας. Περιγράφει, δηλαδή, με απλό και κατανοητό λόγο το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις διαθέσιμες δομές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί μια κακοποιημένη γυναίκα προκειμένου να ζητήσει υπηρεσίες τεκμηρίωσηςπροστασίαςστήριξης και/ή θεραπείας για την ίδια και τα παιδιά της, αλλά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει.
Όλοι οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες (που λειτουργούσαν τον Νοέμβριο 2013) παρουσιάζονται σε μορφή Αφίσας (προκειμένου να μπορεί μια γυναίκα που κακοποιείται να κρατήσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αποσπώντας την αφίσα από το βιβλίο και κρύβοντάς την σε ένα ασφαλές σημείο). Για κάθε φορέα απεικονίζονται οι υπηρεσίες που παρέχει, εάν τις παρέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω διασύνδεσης ή παραπομπής σε άλλο φορέα), καθώς και εάν τις παρέχει και σε έφηβες και/ή και σε άλλη γλώσσα (εκτός της Ελληνικής και της Αγγλικής). Τέλος, αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του φορέα, καθώς και ειδικές πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, όταν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης ή στην παροχή υπηρεσιών (επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε κακοποιημένες γυναίκες διατίθενται στον Οδηγό Φορέων Παροχής Υπηρεσιών σε Κακοποιημένες Γυναίκες).

Τα πρώτα κεφάλαια του Οδηγού παρουσιάζουν το φαινόμενο της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων και περιγράφουν τις συνθήκες ζωής, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες των κακοποιημένων γυναικών, τις συνέπειες της κακοποίησης, προειδοποιητικές ενδείξεις και τους κοινά αποδεκτούς Μύθους που -δυστυχώς ακόμη και σήμερα- περιβάλλουν το ζήτημα της κακοποίησης γυναικών από τον σύντροφό τους. Γράφτηκαν με στόχο να βοηθήσουν κάθε κακοποιημένη γυναίκα να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί ότι “αυτό που της συμβαίνει” είναι ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ και να τη στηρίξουν, καθοδηγώντας την να αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνη και απαλλάσσοντας την από συναισθήματα ντροπής και ενοχής. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν γυναίκες και κορίτσια να αναγνωρίσουν τις προειδοποιητικές ενδείξεις μιας βίαιης σχέσης πριν εμπλακούν σε αυτήν και ότι θα φανεί χρήσιμος σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για μια κακοποιημένη γυναίκα (αλλά δεν ξέρει πώς πρέπει να φερθεί).

Ο Οδηγός είναι διατυπωμένος (στο μεγαλύτερο μέρος του) σε πρώτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τη φωνή καθεμιάς από τις γυναίκες που συνάντησε η αφηγήτρια μέσα από το δικό της οδοιπορικό, για να περιγράψει τα βήματα που χρειάστηκε πρώτα να ανακαλύψει και μετά να ακολουθήσει -τόσο η ίδια αλλά και καθεμιά από τις συνοδοιπόρισσές της- για να αποδράσει από τη βίαιη σχέση της.

 

 

 

Μέσα από Κάγκελα Φυλακής

Τίτλος Προγράμματος: Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής

Κωδικός Προγράμματος: JLS/2008/DAP3/AG/1260

Διάρκεια: 14.12.2009 – 13.02.2012

Φορείς-εταίροι

 • Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai, Ρουμανία
 • Πανεπιστήμιο SWU – South-West “Neofit Rilski”, Βουλγαρία
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Ελλάδα
 • Association of Young Psychologists in Bulgaria “4th April”, Βουλγαρία
 • AWAV-ARTEMIS: Association of Women Against Violence, Ρουμανία

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE ΙΙΙ «Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής» το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και είχε ως στόχο να συμβάλει:

 • στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των φυλακισμένων μητέρων και εγκύων ως προς τη διαχείριση των προσωπικών τους εμπειριών βίας καθώς και στην ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου
 • στην παροχή υποστήριξης στα παιδιά των φυλακισμένων γονιών, έτσι ώστε να διακοπεί ο κύκλος της βίας και να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) των παιδιών.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα και συλλογή δεδομένων από 3 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) με στόχο τη χαρτογράφηση του πληθυσμού των κρατούμενων μητέρων όσον αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες μητέρες, τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, την έκταση της Κακοποίησης-Παραμέλησης των παιδιών και την ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού τόσο των κρατούμενων μητέρων όσο και των παιδιών τους, τις εμπειρίες Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων των κρατούμενων μητέρων και την ψυχική υγεία των παιδιών των φυλακισμένων γονέων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Δεκέμβριο του 2009 έως και το Φεβρουάριο του 2012 οι παρακάτω δράσεις σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία:

​Στις δράσεις του προγράμματος συμμετείχαν 269 φυλακισμένες μητέρες και 132 παιδιά φυλακισμένων γονέων που έλαβαν μέρος στις Ομάδες Στήριξης, αλλά και 81 παιδιά κρατούμενων μητέρων που συμμετείχαν στις δράσεις ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών που υλοποιήθηκαν σε 5 γυναικείες φυλακές.

Το Ε.Δ.κ.Β., σε συνεργασία με την Θεατρολόγο-Ηθοποιό, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, διεξήγαγε τις εξής κύριες δράσεις:

 • Σχεδιασμός και συγγραφή του Εγχειριδίου για την Υλοποίηση Ομάδων Στήριξης Παιδιών Φυλακισμένων Γονιών
 • Διοργάνωση και υλοποίηση τεσσάρων Ομάδων Στήριξης Παιδιών Φυλακισμένων Γονιών: στόχος των ομάδων ήταν η ενδυνάμωση παιδιών φυλακισμένων γονέων (6-18 ετών) ως προς τη διερεύνηση δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, να «συζητήσουν» μέσα από θεατρικά δρώμενα θέματα που τα απασχολούν (ακόμη και ευαίσθητα θέματα, όπως ο εγκλεισμός του γονιού), η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων αλλά και η ψυχαγωγία των παιδιών.
 • Δημιουργία του Φυλλαδίου για παροχή πληροφοριών σε παιδιά φυλακισμένων μητέρων.

PERSPECTIVE

Τίτλος Προγράμματος: Δραστηριότητες Aλληλοδιδακτικής με στόχο την Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Μαθητριών για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρώπη

Κωδικός Προγράμματος: LS/2007/DAP-1/100

Διάρκεια: 23.12.2008 – 23.12.2010 (παράταση υλοποίησης έως 23.3.2011)

 

Συντονιστικός φορέας: Δήμος της Modena (Ιταλία)

Φορείς-εταίροι

 • European Anti-Violence Network – Ελλάδα
 • Centro Documentazione donna – Ιταλία
 • Province of Alicante – Ισπανία
 • Mediterranean Institute of Gender Studies – Κύπρος
 • Strategy Transnational e.V. – Γερμανία
 • Comitato italiano per l’Unicef – Ιταλία
 • Cap Sciences humaines asbl – Βέλγιο

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Ε.Δ.κ.Β. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα με τίτλο «Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής με στόχο την Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Μαθητριών για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρώπη» (με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο) με συντονιστή φορέα το Δήμο της πόλης Modena.

Στόχος του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει έφηβους/-ες στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και να προάγει τη δημιουργία υγιών διαφυλικών σχέσεων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών μηδενικής ανοχής στη βία.

Αγόρια και κορίτσια κινητοποιήθηκαν να διερευνήσουν τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν αρνητικά την «υγεία» των διαφυλικών τους σχέσεων, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πιο υγιών και ισότιμων σχέσεων. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μεθόδους βιωματικής μάθησης και ενεργητικής συμμετοχής των εφήβων, μέσω της μεθόδου της αλληλοδιδακτικής μεταξύ συνομήλικων: δηλαδή, αρχικά ευαισθητοποιήθηκε και εκπαιδεύτηκε κατάλληλα μια ομάδα μαθητών και μαθητριών και στη συνέχεια αυτά τα άτομα κλήθηκαν να ευαισθητοποιήσουν όλα τα συνομήλικα άτομα που φοιτούσαν στο σχολείο τους μέσα από ομαδικές δραστηριότητες (βιωματικές ασκήσεις, δραματοποίηση, θεατρικά παιχνίδια, κ.ά.).

Επίσης, στα τέλη του 2010, ξεκίνησε η υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, τα οποία προέκυψαν από το αποτέλεσμα των εργασιών όλων των μαθητών και μαθητριών των 5 Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επίσης, στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργήθηκαν αφίσες και άλλα αντικείμενα (π.χ. μολύβια, τετράδια, στυλό) τα οποία διανεμήθηκαν στο μαθητικό πληθυσμό και σε εκπαιδευτικούς.

Τέλος το Ε.Δ.κ.Β. συνέταξε στο πλαίσιο του προγράμματος τα εξής παραδοτέα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά:

 • ​Θεματικές Ενότητες για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/-τριες Συνομηλίκων βασισμένες στη Μεθοδολογία της «Αλληλοδιδακτικής» (ΕλληνικάΑγγλικά)
 • Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής (ΕλληνικάΑγγλικά)
 • Τεκμηριωμένη Παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος στα Σχολεία (ΕλληνικάΑγγλικά).​

Τηλεοπτικό σποτ

 
Τετράδια

JoinTheNet(IV): All Over Europe

Τίτλος Προγράμματος: JoinTheNet (IV) All Over Europe – Διάδοση υλικού επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σχετικά με τα συμπτώματα στην υγεία που προκαλούνται εξαιτίας κακοποίησης (ΔΜΣ – Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες)

Κωδικός Προγράμματος: JLS/2007/DAP-1/059

Διάρκεια: 1.3.2009 – 28.2.2010

Συντονιστικός φορέας: Therapeutische Frauenberatung e.V., Goettingen (Γερμανία)

Φορείς-εταίροι

 • Garance ASBL – Βέλγιο
 • Nadja Centre Foundation – Βουλγαρία
 • European Anti-Violence Network (EAVN) – Ελλάδα
 • Sexual Violence Centre – Ιρλανδία
 • Association Skalbes – Λετονία
 • Foundation for Social Welfare Services FSWS – Μάλτα
 • Tiye International – Ολλανδία
 • Asociatia Pentru Libertate si Egalitate de Gen (A.L.E.G.) – Ρουμανία
 • Drustvo Zenska Svetovalnica – Σλοβενία
 • Federación de Asociaciones de Mujeres “Arena y Laurisilva” – Ισπανία
 • Austrian Women’s Shelter Νetwork/Women Against Violence WAVE-Αυστρία

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Ε.Δ.κ.Β. συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JoinTheNet (IV) All Over Europe που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με γυναίκες θύματα βίας που ενδέχεται να υποφέρουν από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρές (ΔΜΣ). Το 2009 πραγματοποιήθηκε πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (π.χ. Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ολλανδία, Μάλτα).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργάνωσε και υλοποίησε στην Αθήνα ένα κύκλο 10 Σεμιναρίων Ευαισθητοποίησης Επαγγελματιών βραχείας διάρκειας με τίτλο: Κακοποίηση και Ψυχικό Τραύμα. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν από τις 9 Σεπτεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2009. Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με γυναίκες θύματα κακοποίησης, στα θέματα της Ενδο-οικογενειακής Βίας κατά Γυναικών, του Ψυχικού Τραύματος και της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες. Συνολικά, 117 επαγγελματίες παρακολούθησαν τα σεμινάρια και ενημερώθηκαν τόσο για θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία κατά γυναικών όσο και το ψυχικό τραύμα. Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στα σεμινάρια είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν χρήσιμο εκπαιδευτικό έντυπο υλικό, να παρακολουθήσουν το οπτικο-ακουστικό υλικό (DVD) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στην Ελληνική γλώσσα αλλά και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις και εμπειρίες.

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των επαγγελματιών μας συγκίνησε ιδιαίτερα, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το μεγάλο κενό στην εκπαίδευσή τους όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών (…περισσότερα)

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από το Ε.Δ.κ.Β. η πρώτη καταγραφή (με τηλεφωνική επαφή) των φορέων στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βίας κατά των Γυναικών καθώς και των φορέων που παρέχουν θεραπεία σε άτομα που υποφέρουν από Δ.Μ.Σ.

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας που στόχο έχουν όχι μόνο την πληρέστερη κατάρτιση των επαγγελματιών όλων των κλάδων -που είτε προσφέρουν είτε θα έπρεπε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας- αλλά και τη διαδικτύωση των υπαρχόντων φορέων.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ψυχικό Τραύμα στο οποίο συμμετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της παροχής φροντίδας σε γυναίκες στην Ευρώπη που υποφέρουν από τις συνέπειες της κακοποίησης που έχουν υποστεί.

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσείο Herakleidon για τη φιλοξενία που μας παρείχε, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του στην επιτυχή διεξαγωγή των Σεμιναρίων μέσω της ευγενικής χορηγίας της αίθουσας διεξαγωγής των σεμιναρίων.